P R A V I L N I K
O NAČINU KORIŠĆENJA
AQUA PARKA – TERMALNA RIVIJERA
 (PRAVILA PONAŠANJA)

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnik o načinu korišćenja Kompleksa „TERMALNA RIVIJERA “ (u daljem tekstu: „Pravilnik“) je donet u cilju zaštite Posetilaca Kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA “ i služi za održavanje reda, čistoće i bezbednosti u celom kompleksu “ TERMALNA RIVIJERA „.

Član 2.

Pod izrazom „Posetilac“ se u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju odrasla lica, maloletnici i deca svih uzrasta.

Član 3.

Pod izrazom „Kompleks“ se podrazumeva unutrašnjost “ TERMALNA RIVIJERA „, kao i prilazna mesta i spoljašnje uređenje ugostiteljskog-turističkog kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA   „.

Član 4.

Prioritet Kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA  “ je bezbednost Posetilaca. Svaki Posetilac je u obavezi da se pri ulasku u Kompleks upozna sa ovim Pravilnikom o načinu korišćenja bazena  „TERMALNA RIVIJERA“  u Bogatić-u (PRAVILA PONAŠANJA), kao i da poštuje sve njegove odredbe.

Član 5.

Kupovinom ulaznice i ulaskom u Kompleks “ TERMALNA RIVIJERA   „, Posetilac prihvata pravila ponašanja koja su propisana ovim Pravilnikom, kao i sve odredbe Pravilnika i potvrđuje da je ovaj Pravilnik pročitao i u potpunosti razumeo.

Član 6.

Posetilac se obavezuje da će se pridržavati svih obaveštenja koja su istaknuta na tablama za informacije, koje se nalaze unutar kompleksa „TERMALNA RIVIJERA  „.

Član 7.

Kupovinom ulaznice posetilac potvrđuje da je svestan da usluge Kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA  “ koristi isključivo na sopstveni rizik i odgovornost, kao i da je svestan posledica koje proizilaze iz kršenja bilo koje odredbe propisane ovim Pravilnikom.

Član 8.

Posetioci imaju mogućnost da parkiraju svoja vozila u za to predviđenom delu i na sopstveni rizik. Uprava Kompleksa  “ TERMALNA RIVIJERA“ nije odgovorna za krađu vozila, eventualna oštećenja na vozilima Posetilaca, niti za stvari koje su ostavljene u vozilima.

Član 9.

Odrasli koji u svojoj pratnji imaju maloletna lica i decu u obavezi su da sva ta lica upoznaju sa pravilima ponašanja u Aqua parku “ TERMALNA RIVIJERA   “ i snose svu odgovornost za njihovo ponašanje.

Član 10.

Posetioci moraju da izbegavaju sve radnje koje narušavaju udobnost drugih posetilaca ili koje narušavaju radne obaveze osoblja Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA „.

Član 11.

Ovaj Pravilnik je vidno istaknut na ulazu u Aqua park “ TERMALNA RIVIJERA “ i dostupan svakom od posetilaca radi upoznavanja.

Član 12.

Sva aktuelna uputstva i obaveštenja unutar Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA“ imaju prednost nad opštim uputstvima.

Član 13.

Posetioci su u obavezi da se pridržavaju svih instrukcija i uputstava osoblja Aqua parka

„TERMALNA RIVIJERA“. Posetilac koji se i nakon upozorenja ne pridržava odredaba ovog Pravilnika i/ili ne poštuje uputstva osoblja Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA “ može biti udaljen iz Aqua parka bez povraćaja novca za ulaznicu. U svakom slučaju osoblje Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA “ je ovlašćeno da za asistenciju zatraži pomoć radnika obezbeđenja i/ili pripadnika policije.

Član 14.

Za posetioce Aqua parka „TERMALNA RIVIJERA“ ovlašćena osoba je svako oficijelno lice iz sastava personala Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA „.

II  RADNO VREME I ULAZ U AQUA PARK “ TERMALNA RIVIJERA „

Član 15.

Radno vreme Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA “ je od 10.00 do 23.00 časova svakog radnog dana, vikendom i praznikom 09.00 do 23.00h

Član 16.

Ulaz u Aqua park “ TERMALNA RIVIJERA  “ je dozvoljen samo u radno vreme uz kupljenu ulaznicu. Kupljena ulaznica važi jedan dan i omogućava jedan ulazak u Aqua park “ TERMALNA RIVIJERA   „.

Član 17.

Kupovinu ulaznice i ulaz u Aqua park „TERMALNA RIVIJERA“ moguće je izvršiti najkasnije 1 (jedan) sat pre zatvaranja Aqua parka.

Član 18.

Deci mlađoj od 12 godina ili nižoj od 100cm ulaz u Aqua park “ TERMALNA RIVIJERA “ je dozvoljen samo u pratnji roditelja ili osobe starije od 18 godina.

Član 19.

Uprava Kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA “ može privremeno obustaviti ulaz Posetilaca u Kompleks u situaciji kada su kapaciteti Kompleksa popunjeni.

Član 20.

Za fotografisanje i snimanje u komercijalne svrhe i za štampu neophodna je dozvola uprave Kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA  „.

III  NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA / ULASKA U KOMPLEKS „ TERMALNA RIVIJERA

Član 21.

Imajući u vidu da je Kompleks “ TERMALNA RIVIJERA “ namenjen za korišćenje od strane većeg broja ljudi, ovlašćena lica Kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA  “ mogu zabraniti ulaz u Kompleks sledećim licima:

 1. a) licima čije je zdravstveno stanje takvo da može da ugrozi zdravlje ostalih Posetilaca (licima sa otvorenim ranama, u zavojima, bolestima kože i sl),
 2. b) licima čija je namera korišćenje Kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA “ u komercijalne svrhe bez pisanog odobrenja uprave Kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA „,
 3. c) licima pod uticajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.

Član 22.

U Kompleksu “ TERMALNA RIVIJERA  “ je obezbeđeno uvođenje životinja uz kupljenu kartu i jasno pridržavanje pravila bez obzira na veličinu i činjenicu da se nalaze u zaštitnoj korpi ili na povocu.

Član 23.

Ulaz u Kompleks “ TERMALNA RIVIJERA “ osobama koje se ne mogu samostalno kretati, oblačiti ili svlačiti bez pomoći druge osobe, kao i osobama sa fizičkim ili mentalnim smetnjama, dozvoljen je samo uz pratnju.

Član 24.

Trudnicama, osobama sa srčanim problemima, kao i osobama koje imaju probleme sa vratom i leđima ne preporučuje se korišćenje tobogana “ TERMALNA RIVIJERA  “ i isti koriste usluge Kompleksa na sopstvenu odgovornost.

Član 25.

Uprava i zaposleni u Kompleksu “ TERMALNA RIVIJERA  “ imaju pravo da zabrane ulaz u Kompleks “ TERMALNA RIVIJERA “ i svim drugim licima koja svojim ponašanjem remete rad osoblja Kompleksa “ TERMALNA RIVIJERA  „.

IV  VAŽNE INFORMACIJE O NAČINU KORIŠĆENJA BAZENA

Član 26.

Svi Posetioci su u obavezi da pre ulaska u bazen upotrebe tuš kabinu (obavezno tuširanje), kao i da prođu kroz higijensku barijeru.

Član 27.

Posetioci Aqua parka moraju prilikom korišćenja bazena imati čist kupaći kostim. Kupanje bez kupaćeg kostima nije dozvoljeno (npr. u toplesu, u donjem vešu i sl.). Deci do 3 godine ulaz u bazen je dozvoljen samo u vodootpornim kupaćim pelenama.

Član 28.

Posetioci se mogu svlačiti i oblačiti samo na mestima za to predviđenim – u garderobama ili spoljašnjim svlačionicama.

Član 29.

U prostor pored bazena je zabranjeno unošenje električnih aparata, kao i bilo kakve staklene ambalaže.

Član 30.

Uprava Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA “ ne preporučuje unošenje u Aqua park vrednih stvari i veće količine novca. Ukoliko se ipak odlučite za to, uprava Aqua parka nudi mogućnost upotrebe ormarića / trezora za odlaganje vrednih stvari, ali bez obaveze njihovog čuvanja, niti nadokande štete zbog njihovog nestanka.

Član 31.

Neplivači se mogu kupati u samo za njih određenim bazenima (ili delovima bazena) i isključivo na sopstvenu odgovornost i u pratnji odrasle osobe.

Član 32.

U dečiji bazen dozvoljen je ulaz samo deci do 140 cm visine. Ulaz odraslima u dečiji bazen je zabranjen, osim ukoliko ne prate dete čija je visina do 100 cm.

Član 33.

Svi posetioci moraju da brinu o čistoći, da svojim postupcima i ponašanjem ne uznemiravaju ostale posetioce, da ne prave preteranu buku, da brinu za ličnu bezbednost i da ne trče po mokrim površinama.

Član 34.

Uprava zadržava pravo da u slučaju lošeg vremena – kiša, oluja, jak vetar, mrak, magla, smanjena vidljivost i iz tehničkih razloga koriguje radno vreme Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA „, odnosno vreme otvaranja i zatvaranja kompleksa Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA “ iz bezbednosnih razloga. U slučaju gore navedenog, uprava nije u obavezi da nadoknadi Posetiocima novac za ulaznicu, niti da na drugi način Posetiocu izvrši nadoknadu.

Član 35.

Unutar kompleksa Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA “ je zabranjeno uzajamno gnjuranje, bacanje drugih u vodu, skakanje u vodu, kao svaki drugi međusobni fizički kontakt između dva ili više lica – posetilaca Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA „. Odgovornost za sve povrede i/ili štetu nastalu usled uzajamnog guranja, gnjuranja, bacanje u vodu, skakanja i međusobnog fizičkog kontakta između dva ili više lica, snose isključivo lica koja su učestvovala u tim događajima.

Član 36.

Za povrede koje Posetilac izazove sopstvenom neopreznošću ili nepoštovanjem ovog pravilnika, uprava ne snosi odgovornost.

Član 37.

Svaki Posetilac je u obavezi da nadoknadi gubitak i štetu koju je izazvao, kako na opremi Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA „, tako i na imovini ostalih Posetilaca.

Član 38.

U slučaju nepoštovanja ograničenja i upozorenja, koje na određen način ograničavaju upotrebu atrakcija u Aqua parku “ TERMALNA RIVIJERA „, posetilac preuzima na sebe odgovornost za bilo kakve povrede ili druga oštećenja, koja proizilaze iz rizičnog ponašanja.

Član 39.

Osobama pod uticajem alkohola ili opojnih droga najstrože je zabranjeno korišćenje Aqua parka

“ TERMALNA RIVIJERA   „.

Član 40.

Posetilac je u obavezi da napusti bazene 30 minuta pre završetka radnog vremena.

Član 41.

Posetioci snose potpunu odgovornost za zaključavanje ormarića u kojima imaju ostavljene lične stvari i odeću. Ormarići koji ostanu zaključani, po završetku rada biće otvoreni od strane dežurnog osoblja, a sadržaj će biti tretiran kao izgubljena imovina.

Član 42.

Posetioci su u obavezi da nakon ulaska u Aqua park “ TERMALNA RIVIJERA “ sami čuvaju svoje stvari. Uprava Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA  “ ne odgovara za gubitak, oštećenje ili krađu stvari Posetilaca.

Član 43.

U slučaju lošeg vremena, oluje ili jakog vetra posetioci su iz bezbednosnih razloga u obavezi da napuste bazene. Ako posetilac odluči pre vremena da napusti kompleks zbog lošeg vremena, uprava nije u obavezi da mu nadoknadi ulaznicu, niti na drugi način da izvrši nadoknadu.

V  INFORMACIJE O NAČINU KORIŠĆENJA TOBOGANA I DRUGIH ATRAKCIJA

Član 44.

Sve tobogane i atrakcije kojima Posetilac ima dozvoljen pristup, koristi na sopstvenu odgovornost i rizik.

Član 45.

Svaki posetilac je u obavezi da se pridržava uputstava za spuštanje sa tobogana i ostalih obaveštenja i upozorenja, istaknutih u kompleksu Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA „, kao i instrukcija osoblja Aqua parka u vezi sa spuštanjem niz tobogane.

Član 46.

Posetioci su u obavezi da koriste propisane prolaze i ulaze na tobogane.

Član 47.

Dozvoljeno je spuštanje samo jednog po jednog Posetioca niz tobogan. Niz tobogan se spušta tako što se legne na leđa sa prekrštenim nogama napred i prekrštenim rukama na grudima. U toku spuštanja niz tobogan izričito je zabranjeno okretanje na glavu, ustajanje ili uspravljanje u sedeći položaj. Nakon završetka spuštanja niz tobogan posetilac je u obavezi da iz dela bazena u koji se spustio izađe što pre kako bi se izbegla mogućnost sudaranje sa Posetiocem koji se spušta nakon njega.

Član 48.

Odrasla osoba se ne može spuštati niz tobogan sa detetom u krilu.

Član 49.

Maksimalna dozvoljena težina korisnika tobogana iznosi 150 kg.

Član 50.

U slučaju da korisnik tobogana nosi naočare, iste moraju biti fiksirane gumom, kako bi se izbegla mogućnost njihovog loma.

Član 51.

Kako bi se izbegla mogućnost povreda prilikom spuštanja niz tobogan nije dozvoljeno nošenje bilo kakvih predmeta od metala, drveta, stakla ili plastike i sl. U slučaju oštećenja tobogana koje je nastalo usled nošenja takvih predmeta, Posetilac je u obavezi da nadokandi svu pričinjenu štetu.

VI ZABRANE KOJIH SE POSETIOCI MORAJU PRIDRŽAVATI

Član 52.

U Aqua parku “ TERMALNA RIVIJERA “ je izričito zabranjeno:

 1. Unošenje hrane i pića u Aqua park “ TERMALNA RIVIJERA “ (izuzetak je bebi hrana u teglicama). Posetioci mogu biti zamoljeni da prilikom ulaska u Aqua park “ TERMALNA RIVIJERA “ pokažu sadržaj svojih torbi osoblju Aqua parka “ „.
 2. Neopravdano tražiti pomoć osoblja Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA „, jer se time skreće pažnja sa posetilaca kojima je pomoć stvarno potrebna.
 3. Ulaziti u prostore koji nisu namenjeni za Posetioce, u svlačionice i tuševe suprotnog pola i u delove Aqua parka gde je označena zabrana ulaza iz bezbednosnih i tehničkih razloga.
 4. Skakati u bazen mimo prostora za to namenjenih, skakati u samom bazenu, trčati po stazama, skakati sa njih i sa drugih rizičnih mesta.
 5. Ronjenje u bazenu.
 6. Nositi u bazen predmete koji nisu predviđeni za plivanje i kupanje, s tim što je zabranjeno unositi peraja i opremu za ronjenje.
 7. Zabranjeno je galamiti (bilo da je u pitanju igra ili ne), zviždati, praviti nepotrebnu buku, trčati (opasnost od povrede usled okliznuća), uzajamno se gnjurati i obarati druge Posetioce.
 8. Pljuvati na pod i u vodu, mokriti u bazen, bacati otpatke i zagađivati prostor Kompleksa.
 9. Zabranjeno je pušenje cigareta u prostorima uslužne zgrade i u svakom delu Aqua parka

“ TERMALNA RIVIJERA „.

 1. Neovlašćeno upotrebljavati opremu za spasavanje i predmete prve pomoći, aparate za gašenje požara ili drugu opremu koja parku služi za vanredne situacije.
 2. Svojevoljno premeštati opremu, stolice, ležaljke i drugi inventar Aqua parka.
 3. Nositi sa sobom oštre predmete, staklene stvari koje se mogu razbiti i time izazvati povredu.
 4. Konzumacija jela u prostorima bazena, ili drugim, za ovu svrhu nerezervisanim prostorima.
 5. Fotografisanje ili snimanje posetilaca, drugih ljudi ili grupe ljudi bez njihove saglasnosti.

 

VII  ISKLJUČENJE OD ODGOVORNOSTI

Član 53.

Uprava Aqua parka “ TERMALNA RIVIJERA“ je propisivanjem ovog Pravilnika (Pravila ponašanja) omogućila Posetiocima da se pridržavanjem istih osećaju bezbedno i sigurno unutar Aqua parka

“ TERMALNA RIVIJERA „.

Član 54.

U slučaju bilo kakvih povreda i/ili štete nastale usled nepridržavanja bilo koje od odredaba ovih Pravila ponašanja, Aqua park “ TERMALNA RIVIJERA “ ne snosi nikakvu odgovornost.

Uprava Aqua park-a „TERMALNA RIVIJERA“.