Politika privatnosti

Termalna Rivijera d.o.o., Maksima Gorkog 50,Beograd    info@termalnarivijera.rs  +381607202877 obrađuje vaše podatke o ličnosti.
Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti (data protection officer) je, Tamara Sabljic, 7.avgusta 75 Bogatić  sabljic.tamara1@gmail.com  +381603202877

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Termalna Rivijera d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Fotografije
Termalna Rivijera d.o.o. prikuplja posebne kategorije podataka o ličnosti, odnosno:
Podaci o rasnom ili etničkom poreklu
Podaci o sindikalnom članstvu

Svrha obrade i pravni osnov

Termalna Rivijera d.o.o. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga
Termalna Rivijera d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju
Marketinške agencije
IT podrška
Najznačajnija treća lica koja koriste vaše podatke o ličnosti su VR Photo Team

Zaštita podataka

Termalna Rivijera d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita
Sistem privilegija i rola
Termalna Rivijera d.o.o. čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od  mesec dana.


Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Termalna Rivijera d.o.o. vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Automatizovano donošenje odluka i profilisanje vrši se na sledeći način:
U svrhu promovisanja kompanije i ponude usluga krajnjem korisniku

Transfer podataka o ličnosti van EU

Termalna Rivijera d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Termalna Rivijera d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.


Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Termalna Rivijera d.o.o. na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon info@termalnarivijera.rs +381607202877

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.